דומם

Yitzhak Adir
האוצר מציע: יבוטל הפטור ממע"מ באילת
ביטול תוספות שכר בשרות הציבורי, הקטנת קיצבאות זיקנה לקשישים מבוססים, העלאת מחירי המים, ביטול פטורי מס - אלה רק חלק מן הגזירות שמתכנן האוצר במסגרת תקציב 2005. לצד הגזירות מבטיח שר האוצר גם סיוע מיוחד בשנה הבאה לשכבות החלשות, ובראשו הגדלת הקיצבאות לקשישים החיים על הבטחת הכנסה
מירב כהן

תקציב 2005 שהגיש היום שר האוצר לעיון השרים, לקראת הדיון בממשלה בשבוע הבא, כולל לא מעט גזירות קשות וקיצוצי שכר בשרות הציבורי, לצד סיוע של כמיליארד שקל לשכבות החלשות ולביצוע הרפורמה בחינוך.

את דבריו המלאים של שר האוצר, בנימין נתניהו, במסיבת העיתונאים שקיים היום להצגת הצעת התקציב לשנה הבאה ראו כאן.

את עיקר החיסכון בתקציב מבקש שר האוצר להשיג בשנה הבאה מדחיית תשלומי שכר המגיעים לעובדים בשרות הציבורי. על פי ההסכמים הקיימים עמדו עובדי השרות הציבורי לקבל בשנה הבאה תוספות שכר בשווי של 4.1 מיליארד שקל. עתה הוא מציע לדחות את תשלום מחצית התוספות המגיעות לעובדים בשנה הבאה.

מחיר המים יועלה ב-20 אגורות למ"ק.
יועלו מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית לנוער. כיום נהנים בני נוער מסבסוד ממשלתי של 50 אחוזים במחיר הנסיעה בתחבורה הציבורית. ב-2005 יופחת שיעור הסובסידיה ל-30% בלבד.

במס הכנסה ובמע"מ צפויות הגזירות הבאות:

תקרת הפטור ממס על הפרשות מעבידים לקרן השתלמות תופחת מ-15,200 שקל כיום ל-7,000 שקל בלבד. השינוי יחול גם על הפקדות העצמאים לקרן השתלמות.
ביטול נקודת הזיכוי לנשואים שבני זוגם אינו עובד.
תקרת הפטור ממס על הגרלות והימורים תבוטל, לעומת 70 אלף שקל כיום. פירוש הדבר שכל זכייה שהימורים תחוייב במס הכנסה, ללא קשר לגובה הזכייה.
המיסוי בגין שימוש ברכב צמוד יועלה, לפי המס השולי של כל עובד.
הטבת המס לעובדים במשמרת שנייה ובמשמרת שלישית תבוטל.
הפטור ממע"מ באילת יבוטל.
ההכרה במע"מ על רכב מסחרי תבוטל.

בביטוח הלאומי צפויות הגזירות הבאות:

צמצום קצבאות הזיקנה לפנסיונרים מתחת לגיל 70, בעלי הכנסות גבוהות. הקיצבאות יופחתו בהדרגה למי שהכנסתו גדולה מ-10,000 שקל בחודש, עד לביטול המוחלט של קיצבאות הזיקנה למשתכרים מעל 15 אלף שקל.

יבוטלו המענקים לנפגעי עבודה ששיעור פגיעתם הוא מתחת ל-20%.
אכיפה מוגברת נגד בעלים גרושים שאינם משלמים דמי מזונות ושהמדינה משלמת אותם במקומם.

גזירות בשכר ובפנסיה

עובדי המדינה הזכאים לפנסיה תקציבית, שעד כה לא השתתפו במימון הפנסיה שלהם, יידרשו להפריש "דמי גמולים" ב-2005 בשיעור של 2.5%, שיעלו עד 2008 כל שנה ב-1% עד לשיעור מירבי של 5.5%.

עובדי מדינה הזכאים לפנסיה תקציבית, ושב-2004 הפרישו דמי גמולים בשיעור מופחת של 1%, ואמורים היו להגדיל שיעור זה ב-2% בלבד, יחוייבו להפריש מהשנה הבאה 2.5%.

האוצר מציע לבטל את ההסכמים המעניקים תוספות שכר בגין תארים אקמאיים.

מיליארד שקל לשכבות החלשות

לצד הגזירות בתקציב מבטיח שר נהאוצר להקדיש בשנה הבאה מיליארד שקל לשיפור מצבם של השכבות החלשות באוכלוסיה. "אמרתי שברגע שנוכל נסייע לחלשים שלא יכולים לעבוד. יש לנו אוכלוסיות שאינן יכולות לעבוד ולהן אנחנו צריכים לעזור. בראש ובראשונה לקשישים שחיים רק מהבטחת הכנסה. נוסיף להם תמיכה ב-2005. נגדיל גם את סל התרופות כדי לממן תרופות שמצילות חיים. נבצע בשנה הבאה גם את הרפורמה הגדולה בחינוך והקדשנו לזה תקציב מיוחד", אמר שר האוצר.

"נעשה צעדים לביסוס חברתי - תוספת תמיכה לקשישים שחיים על הבטחת הכנסה, מפעל הזנה לילדים, רפורמה בחינוך (מיליארד שקל הוקדשו לזה). ניתן תמיכה בשכר דירה לעולים בפריפריה, ניתן תקציבים לחיזוק חברתי של ירושלים ומיגזר המיעוטים. בסך הכל נעניק מיליארד שקל לחיזוק המיגזר החברתי".

תגובת שר הרווחה

לדברי שר הרווחה, זבולון אורלב, הסיסמאות החברתיות מקבלות ציון מעולה, אבל חייבים להבטיח שלא תמשך תאונת השרשרת החברתית למכונית של משרד האוצר ולדאוג שלהבטחות החברתיות יהיה כיסוי בביטוח הלאומי ובתקציבי הרווחה, החינוך והבריאות.
"אחרי שלוש שנים קשות מבחינה חברתית, שהגדילו את העוני והעמיקו את הפערים החברתיים, יש צורך חיוני שתקציב 2005 יבשר מפנה של צמצום העוני והקטנת הפערים החברתיים, זהו המבחן האמיתי שאת תוצאותיו נדע בתוך ימים אחדים" אמר השר אורלב.
אורלב הורה לאנשי המקצוע במשרד הרווחה ובביטוח הלאומי ללמוד את התוכנית על כל פרטיה ולהגיש לו הערותיהם, כדי שהשר יוכל לגבש את עמדתו לפני ישיבת הממשלה.

תגובת שר הבריאות

שר הבריאות, דני נוה, מברך על הודעת שר האוצר כי הינחה להוסיף תקציב לסל התרופות, אך מדגיש כי עדיין לא הושג סיכום בין המשרדים על היקף התוספת.

נוה הציג בפני משרד האוצר דרישה לתוספת תקציבית לסל מתוך דאגה לחולים שאין להם כסף לתרופות, וזאת לאחר שנתיים בהן קוצץ הסל באופן משמעותי. הדיונים בין המשרדים נמשכים גם בעניין דרישות נוספות של מערכת הבריאות: תקציב אשפוז לקשישים, חיזוק הפגיות ומכוני הרדיותירפיה לטיפול בחולי סרטן.

תגובת ההסתדרות

"שר האוצר בנימין נתניהו חומק ממחויבות המדינה לאזרחיה בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה" הגיב יו"ר ההסתדרות, עמיר פרץ, לדברי שר האוצר.

עוד הוסיף כי שוב מתגלה חוסר האמינות של נתניהו. אם בעבר הוא יכול היה להאשים את קודמיו בכשלון הכלכלה, הרי שעכשיו מדובר בהסכמים שהוא עצמו חתם עליהם ושוב מתגלה חוסר היכולת שלו לעמוד בהסכמים.

"עובדי המגזר הציבורי הם לא הקופה הרושמת של נתניהו" אמר פרץ, והוסיף כי לא ייתכן שיקחו מהם על מנת להעביר לעשירים. עוד אמר כי הציבור יודע שנתניהו חזק בסיסמאות ובמילים אבל חלש במעשים. "נתניהו יוצר פילוג, קיטוב וסכסוך בעם. הוא יוצר שתי מדינות לשני עמים: מדינה לעניים ומדינה לעשירים ומעודד מצב בו אדם לאדם זאב" הוסיף.

נשיא התאחדות התעשיינים, עודד טירה, הביע תמיכה בעקרונות תקציב המדינה, על אף שאמר כי עליו ללמוד אותם לעומק בזמן הקרוב.

(08.08.04, 17:41)